Over…

Monumentenstichting Kasteel Oud-Wassenaar

Gegevens met betrekking tot de stichting ten algemene nutte:
MONUMENTENSTICHTING KASTEEL OUD-WASSENAAR, RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816180751

Naam:
Monumentenstichting Kasteel Oud-Wassenaar
gevestigd te Wassenaar
kantoorhoudend te ‘s-Gravenhage aan de
Adelheidstraat 64 2595 EE ‘s-Gravenhage

E-mail:
adelheidstraat@gmail.com

Bestuur:
mr. D.J. van Schravendijk, voorzitter
mr. A.J.Th. de Bree, lid

Doel:
Het restaureren en instandhouden van het
rijksmonument Kasteel Oud-Wassenaar en
het preserveren van de parkaanleg rondom
het kasteel inclusief de Kasteellaan, welke
objecten tezamen het rijksmonument
Buitenplaats Oud Wassenaar vormen.

Beloningen:
De bestuursleden zijn onbezoldigd;
onkosten worden niet vergoed

Beleidsplan:
De activiteiten zijn erop gericht om zoveel
mogelijk partijen en ontvangsten in het
kasteel te laten plaatsvinden teneinde de
horeca bestemming en functie optimaal te
benutten om daarmede de middelen te
genereren die nodig zijn om de doelstelling
te verwezenlijken.

Tevens beijvert het bestuur zich om van de
overheid (rijk, provincie en gemeente) gelden
in de vorm van subsidie aan te trekken.

Activiteiten:
Na vele jaren en talloze besprekingen met de
toenmalige rijksdienst voor de Monumentenzorg,
is het bestuur erin geslaagd in het kader van de
landelijke ‘Kanjerregeling’ een rijkssubsidie te
verkrijgen voor de restauratie van de gehele
buitenzijde van het Kasteel Oud-Wassenaar. Het
betrof hierbij een grootschalige restauratie die
een bouwtijd van ruim 5 jaar heeft gevergd en
een totaal bedrag van ruim Euro 8.000.000.–
beliep. Het resultaat mag er zijn en het bestuur
stelt het kasteel graag open voor bezoekers
tijdens de landelijke Open Monumenten dag.

Verantwoording:
De aanzienlijke subsidieverlening door het rijk
is geheel volgens de daarvoor geldende regels
verantwoord en heeft geleid tot de definitieve
subsidievaststelling per 25 juni 2007.

Voor het overige heeft de Monumentenstichting
na die datum geen giften c.q. subsidies mogen
ontvangen ofschoon zij zich wel daarvoor heeft
ingespannen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s